Hoppa till innehåll

Vägen till körkortet

Vägen till körkortet

Körkortstillstånd

För att få övningsköra måste man ha ett giltigt körkortstillstånd som man ansöker om via Transportstyrelsen.

Genom att skicka in en hälsodeklaration och ett syntest, handläggs ärendet och om tillståndet beviljas skickas ett tillstånd ut till din folkbokföringsadress. Ansökan för körkortstillstånd görs enklast digitalt via Transportstyrelsens hemsida.

Syntest för körkortstillstånd görs hos en optiker och kostas mellan 150 och 250 sek och kan direktregistreras hos Transportstyrelsen (behörighet krävs). De flesta seriösa bilskolor har behörighet att utföra syntest och hjälper gärna till med en hälsodeklaration i mån av tid. När båda handlingarna är Transportstyrelsen till handa, handläggs ärendet och ett beslut skickas till folkbokföringsadressen efter ca 1–2 veckor. Under högsäsong kan handläggningen för körkortstillstånd bli längre. Körkortstillståndet måste vara giltigt innan första körlektionen.

Ta körlektioner

Körkortsutbildning

Det är nu det roliga börjar och målsättningen för utbildningen är att ge dig en grundläggande kunskap i bilkörning och fordonskännedom.

Det ger dig tillstånd att övningsköra själv, under den tvååriga prövotiden, efter godkänt kunskaps- och körprov på Trafikverket.

Transportstyrelsen ställer höga krav på utbildningarna för att få säkra och medvetna chaufförer på våra vägar. Med Nollvision som målsättning, har man i samråd med Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) www.str.se tagit fram en utbildningsplan som alla godkända trafikskolor följer. Den består av två delar, en teoretisk del och en praktisk del.

För att få en kostnadseffektiv utbildning är upplägget av utbildningen, att man ska utvecklas snabbare och få en bättre förståelse för körningen, Genom att de två delarna teori och praktisk körning ska gå parallellt med varandra inför proven. 

Ta körlektioner

Praktiskt

Den praktiska delen ställer högre krav på skolan och innebär att eleven måste genomföra 16 moment med underliggande delar på ett säkert och medvetet sätt.

Det är därför viktigt att man för en dialog med läraren om sina mål med utbildningen, så att vi i samråd kan planera utbildningen på bästa sätt.

Här ansvarar läraren för när eleven är redo för Risktvåan (Halkbana) och meddelar när det är dags att boka en tid för det.

Ta körlektioner

Teori

Den teoretiska delen ställer krav på eleven. Att tillgodogöra sig så mycket information som möjligt genom att läsa i böckerna samt öva i skolans webbaserade teoriprogram.

Det är identiskt med Transportstyrelsens program för kunskapsprov. Givetvis erbjuder vi en lärarledd teorikurs för att effektivisera utbildningen, om det behövs.

Här bör man boka in sig för den obligatoriska Riskettan, som är en 3,5 timmar lång kurs och handlar om alkohol och droger i trafiken.

Riskutbildning 1&2

Målet med riskutbildningarna är att begränsa antalet olyckor genom ökat säkerhetstänkande och minskat risktagande i trafiken (Nollvision) där Riskutbildning 1 tillkom ¼-2009.

Kurserna är obligatoriska och giltiga i fem år. De ska vara genomförda och godkända innan kunskapsprov och körprov genomförs.

a. Riskutbildning del 1, är en 3,5 timmar lång teoretisk kurs och handlar om alkohol och droger i trafiken.

b. Riskutbildning del 2, även kallad halkbanan, är en praktisk utbildning som omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Ta körlektioner

Kunskapsprov

Godkänd ID-handling medtags och man ska vara på plats 30 min innan start för fotografering och underskrift, så att Trafikverket kan förbereda tillverkning av körkortet. 

När det är dags går man in och har 50 minuter på sig att genomföra provet. Man svarar på 70 frågor och resultat beräknas på 65 frågor. Man måste minst ha 52 rätt för att vara godkänd.

Ta körlektioner

Körkortsprov

Inför körprovet, träffas man på skolan och tillsammans med läraren, åker man på en så kallad uppvärmningslektion. Man övningskör till Trafikverkets uppkörningsplats, där man går upp på Trafikverkets kontor, för identifiering med godkänd ID-handling. Trafikinspektören redogör vad provet handlar om, sen går man tillsammans ut till bilen för en säkerhetskontroll, för att sen köra ut i trafiken.

När körprovet är genomfört åker man tillbaka till skolan tillsammans med läraren. När båda proven är genomförda och godkända av Trafikverket, skickas körkortet till dig och du är redo för fortsatt övningskörning själv i två år, den så kallade prövotiden.