Dataskyddspolicy

Lag om hantering av personuppgifter, den 25e maj 2018 trädde nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft –Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. På engelska kallas förordningen General Data Protection Regulation, (GDPR) och i Sverige heter den dataskyddsförordningen.

STR Service AB

är i vissa fall personuppgiftsansvarig för vid behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Förordningen syftar till att stärka medborgarnas grundläggande rättigheter genom att ge de personer vars personuppgifter behandlas, det vill säga de som är registrerade, kontroll över hur deras personuppgifter används. Dataskyddsförordningen och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen, vanligen förkortad PuL.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Eriksdals Trafikskola Stockholm värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Eriksdals Trafikskola samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@eriksdalstrafikskola.nu.

Genom att använda Eriksdals Trafikskolas tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Eriksdals Trafikskola använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

För att kunna ge dig de tjänster vi erbjuder på bästa sätt behöver vi samla in vissa uppgifter om dig.

Vi använder oss av två olika sorters cookies på eriksdalstrafikskola.se. Dessa medför att vi kan rikta information och erbjudanden via Google och Facebook till alla som besökt vår hemsida.

När du registrerar dig på Eriksdals Trafikskola behöver vi registrera ditt namn, telefonnummer, email-adress och personnummer.

Gör du köp av lektioner eller kurser på hemsidan eller appen anger du dessutom dina betalningsuppgifter som vi sparar. Vi sparar även bokningsdetaljer som rör ditt köp, så som typ av tjänster, produkter, tid, plats och lärare. Köper du körlektioner kommer vi dessutom spara uppgifter om målsman samt faktueringsuppgifter.

Efter genomförda körlektioner och teoriprov sparar vi dina resultat och feedback från läraren. Om du via appen eller hemsidan kommunicerar med vår support eller din lärare i chatten sparas din dialog i c:a 12 månader. På så sätt kan både du och vi enkelt följa våra interna dialoger under hela din utbildning. Vi avser inte spara information om dig som inte är av vikt för vår affärsrelation.

Vilka 3:e partslösningar använder vi för hantering av personuppgifter?

Vi använder uteslutande säkra och marknadsledande 3:e partslösningar för att spara våra kunddata. De personuppgifter som hanteras med hjälp av 3:e partslösningar är; Generella personuppgifter, utbildningskort, teoristatus – STR, Bokningsuppgifter – STR Kassa – STR Analys av besökare/användare på hemsida och app – Google AnalyticsDelbetalning – Resurs Bank Fakturering – Billecta Bokning av förarprov – Trafikverket Rapportering av syntest, Introduktionsutbildning och Riskettan – Transportstyrelsen När vi använder en 3:e partslösning är vi på <a href=”https://eriksdalstrafikskola.nu/”>Eriksdals Trafikskola</a> fortsatt ansvariga mot dig för den behandling av dina personuppgifter som denna tredje part utför åt oss. Vi avser alltid att med alla mått som vi rimligen kan vidta säkerställa att den part som får ta del av dina uppgifter tillämpar samma höga säkerhetsregler som vi själva gör när vi hanterar personuppgifter och att de alltid följer tillämpliga lagar och regler. Personuppgifter kan komma att hanteras, lagras och överföras till tredje part endast i den omfattning som vi beskriver häri och kommer alltså inte ske utan din kännedom

Varför sparar vi personuppgifter?

Vi spara dina personuppgifter först och främst för att kunna fullfölja vårt gemensamma affärsförhållande och för att vi ska kunna leverera en så smidig service som möjligt till dig – inklusive att erbjuda bokningar, teoriresultat och lärarfeedback direkt till dig i din telefon.

Vi sparar personuppgifter även för att möta de lagkrav som vi lyder under som registrerad trafikskola, där vi på begäran av transportstyrelsen måste kunna visa dokumentation över samtliga utbildningsmoment i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet.

Ditt telefonnummer sparar vi för att säkerställa en säker inloggning så att endast du kommer åt dina uppgifter. Dessutom möjliggör det att vi kan skicka bokningsbekräftelser och påminnelser på SMS. Genom att spara din emailadress kan vi även skicka bokningsbekräftelser och påminnelser via mail.

Transaktionsdata och historik på bokningar behöver vi för att tillgodose lagkraven på redovisning samt möjlighet till eventuella återbetalningar/reklamationer sparas även transaktionsdata kopplat till dig som individ.

Cookies sparar vi – om du inte motsätter dig detta – för att kunna erbjuda våra besökare och användare så relevanta erbjudanden och information om våra produkter och service som möjligt.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Vår policy är att spara så lite information om våra kunder som möjligt under så kort tid som möjligt. Det innebär att vi som huvudregel sparar personuppgifter som vi behöver för vår inbördes affärsrelation under en period av 1 år efter att du upphört att vara kund hos oss. Personuppgifter som skattemyndigheten och transportstyrelsen kräver att vi ska kunna redovisa sparas under en period av 7 år respektive 5 år.

Om man inte vill ha cookies?

Du kan själv välja i dina inställningar på datorn om du vill acceptera cookies eller inte. Du kan även välja att bli varnad varje gång en cookie dyker upp. Tänk på att detta kan påverka hur bra en hemsida fungerar för dig. Vad gäller cookies som 3:e part använder, t.ex. Facebook eller andra sociala medier, där vi kan dyka upp, har vi inte kontroll över dessa. Om du har frågor eller funderingar kring vad för cookies det kan vara fråga om och hur informationen lagras ber vi dig därför läsa deras privacy och cookie policy eller kontakta dem direkt. Fler frågor? Vi är måna om att vara helt och hållet transparenta med hur vi hanterar dina personuppgifter och du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor, önskemål eller klagomål när det gäller hur vi behandlar, eller kan komma att behandla, personuppgifter som gäller dig.</p><p>Ange ditt personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande adress: