Hoppa till innehåll

Villkor

Villkor för Eriksdals Trafikskola Stockholm

Avbokningsregler
Avbokning utan avgift godtas endast enligt gällande avbokningsregler och endast via personlig kontakt: telefon, på plats i receptionen eller till din lärare. Varken telefonsvarare eller mejl godkänns på grund av den tvist som kan uppstå om vi inte kan hänvisa till vem som mottagit din avbokningsinformation

Avbokning lektioner/kurser för Personbil
• Testlektion: 1 vardag innan senast kl 13.00
• Körlektion: 1 vardag innan senast kl 13.00
• Teori- och körprov: 1 vardagar innan senast kl 13.00

Villkor efter genomfört köp

  • Vid köp av körlektioner eller körkortspaket skall detta utnyttjas inom 10mån. Om så inte sker så förfaller detta och ingen återbetalning görs.
  • Vid köp av testlektion/utbildningskontroll så är denna bindande och skall utnyttjas inom 2 månader efter genomfört köp. Efter 2 månader om man inte har utnyttjat den så är alltså testlektionen/utbildningskontrollen ogiltig och således sker ingen återbetalning

Handledarutbildning/Introduktionsutbildning
För mer information om vad som ingår i olika paket och kurser, samt priser, enskilda villkor och avbokningsregler hänvisar vi till information på vår hemsida
Kurser skall betalas i samband med bokning.

Vid Sjukdom
Sjukdom skall alltid verifieras med ett sjukintyg eller likvärdigt för att du skall få debiterad lektion/kurs tillgodo vid sen avbokning. Vi förbehåller oss rätten att verifiera intyg som ej är utskrivna av läkare/sjukvårdsinrättningar. Personlig kontakt med lärare eller samtal eller på plats meddela sjukdom. Meddelande på telefonsvarare eller mail godtas ej som sjukanmälan.

Betalning
Eriksdalstrafikskola AB tillämpar förskottsbetalning. Det innebär att du betalar på plats i receptionen eller via e-handeln innan lektionen, antingen per styck eller genom att köpa något av våra rabatterade paket. Rabatter kan ej dras i efterhand. Obetalda lektioner faktureras med 10 dagars betalningsfrist. En betalserviceavgift tas ut vid fakturering, med enskilda undantag. Faktureringen sköts i samarbete med Billecta AB, som äger laga kraft att driva in våra betalningskrav. I samband med fakturering kan vi eller Billecta AB komma att begära en kreditupplysning på dig. Alla köp/betalningar/presentkort enligt ordinarie prislista är giltiga i ett (1) år från inköpsdatum. Undantag förekommer gällande erbjudanden.

Återbetalning
Återbetalning av innestående saldo sker utan kostnad under förutsättning att du tagit ditt körkort med Eriksdalstrafikskola AB. Vid avbruten utbildning behåller vi enligt STR’s praxis 10% av innestående saldo. Återbetalning av ej nyttjad produkt eller kurs gäller ej om produkten eller kursen ingår i ett paket. Det vill säga i det fall då du redan har köpt produkten eller utfört kursen hos oss eller en annan utbildare vid ett tidigare tillfälle. I det fall en premie ingår i något av våra lektionspaket drar vi av värdet på premien innan återbetalning sker. Vilket innebär att finns det lektioner kvar på ett tidigare inköpt paket så räknas utnyttjade lektioner av mot ett ordinarie pris samt att det tas ut en administrativ avgift om 10% på kvarvarande belopp som finns tillgodo. Därefter görs en återbetalning på resterande belopp. Detta gäller endast för de som redan mottagit eller hämtat ut premien. Om värdet på kvarvarande saldo understiger premiens värde återbetalas ingenting.
Om du vill ångra ett köp återbetalas beloppet till fullo, under förutsättning att du kontaktar oss och att eventuella bokningar avbokas i enlighet med övriga villkor. Förbrukningsvaror så som teorimaterial och körkortsfrågor återbetalas ej. – Återbetalning sker avgiftsfritt via bank och kan ta upp till 30 dagar.

Ångerrätt e-handel
Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara vi har skickat till dig. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Enligt 4 § i denna lag gäller inte ångerrätten distansavtal om bland annat:
• En tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen, till exempel abonnemang.
• En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal.
• En förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat program och förseglingen har brutits.
Ångerrätt gäller ej företag, samt endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Detta innebär att produkten skall kunna säljas som ny till nästa kund, utan att denne reagerar på att produkten ser använd ut. Du står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt. För att undvika problem när du vill utnyttja ångerrätten, tag kontakt med kundtjänst innan du skickar tillbaka varor.
Ångerrätten omfattar inte varor som inhandlas på våra skolor, utan avser endast e-handel.
Vid åberopande av ångerrätt:
• Meddela Trafikskolan inom 14 dagar från det att du har mottagit beställningen eller del av den att du avser utöva din ångerrätt.
• Returnera varan komplett i produktkartong, om möjligt med ursprungligt emballage, snarast efter att du meddelat oss om att avtalet frånträds. Annat ytteremballage går givetvis bra det också, så länge som varan inte riskerar att skadas i transport
• Bifoga kontouppgifter för återbetalning. Återbetalning sker inom 30dagar från det att varan mottagits av oss.
• Varan ska vara komplett. Detta innebär att alla tillbehör ska finnas med i returen.
Vi förbehåller oss rätten att debitera självkostnadspris för de saknade delarna i de fall returen ej är komplett. Vi löser ej ut paket mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

Om du är under 18 år
För minderåriga elever krävs målsmans medgivande för att de skall få köpa tjänster av oss.

Delbetalning
Avbetalningsmöjlighet finns genom räntefri finansiering från Resurs Bank. Ansökan hjälper vi till med.

Vid köp av lektioner via Csn Körkortslån gäller följande.

Om du har fått ett godkänt körkortslån via csn och väljer efter din förta utbetalning en annan trafikskola är Eriksdalstrafikskola AB så kommer det tas ut en administrativ avgift om 500 kr för registreringen på skolan samt registreringen hos csn.

Undantag/Avvikelser
Vi reserverar oss för att olika villkor kan förekomma i samband med kampanjer, prisjusteringar och andra ändringar i våra villkor avseende betalningar och återköp.

§ FORCE MAJEURE
Eriksdalstrafikskola AB friskriver sig från avtalets åtaganden, då yttre eller extrema faktorer, hinder som står utom vår makt och som vi inte hade kunnat räkna med eller förutse, påverkar vår möjlighet att genomföra våra åtaganden utan återbetalning eller ersättningskrav från kunden.
Vi är anslutna till STR (www.str.se) och är miljöcertifierade enligt FR 2000.
Jag har läst och tagit del av ovan information och är fullt införstådd med vad som gäller allmänna villkoren som gäller bl a körning, bokning, betalning, avbokning och återbetalningar.